TNZ01

หลักสูตรเริ่มต้น

รหัสหลักสูตร :
TNZ01
หลักสูตร :
หลักสูตรเริ่มต้น
ห้อง :
ห้องประชุม B
การเรียน :
30 หรือ 60 ชั่วโมง

ระดับนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพูดและทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณ ผ่านการฝึกฝนการออกเสียงที่แตกต่างกัน ร่วมกับคำศัพท์อย่างน้อย 1,000 คำ อ่านข้อความง่าย ๆ และเข้าใจความหมายทั่วไป

หลักสูตรเริ่มต้น - ประกอบด้วย:

  • ขนาดชั้นเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน
  • เรียนรู้ไวยากรณ์ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณต่อไปได้อย่างง่ายดาย
  • เรียนรู้วิธีการระบุคำกริยาหลักในประโยค
  • การเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษทั่วไป
  • คุณจะฝึกทุกอย่างด้วยการสื่อสารจริง
  • มีทรัพยากรและแบบฝึกหัดมากมายเพื่อฝึกฝนการฟังของคุณด้วยสำเนียงที่แตกต่างกัน
  • คุณจะพัฒนาการอ่านการออกเสียง การสะกดคำและเพิ่มคำศัพท์ของคุณ
  • เตรียมความพร้อมที่จะปรับปรุงคะแนน IELTS ของคุณให้อยู่ในระดับ 4.0 - 5.0

มีนาคม 2563

สัปดาห์ที่ 1 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
2
Listening &
Speaking (46)
Writing &
Grammar (46)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
3
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
4
พักเบรค Listening &
Speaking (47)
Writing &
Grammar (47)
พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
5
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
6
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
7
Listening &
Speaking (48)
Writing &
Grammar (48)
พักเบรค Listening &
Speaking (49)
Writing &
Grammar (49)
พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
8
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 2 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
9
Listening &
Speaking (50)
Writing &
Grammar (50)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
10
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
11
พักเบรค Listening &
Speaking (51)
Writing &
Grammar (51)
พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
12
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
13
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
14
Listening &
Speaking (52)
Writing &
Grammar (52)
พักเบรค Listening &
Speaking (53)
Writing &
Grammar (53)
พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
15
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 3 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
16
Listening &
Speaking (54)
Writing &
Grammar (54)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
17
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
18
พักเบรค Listening &
Speaking (55)
Writing &
Grammar (55)
พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
19
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
20
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
21
Listening &
Speaking (56)
Writing &
Grammar (56)
พักเบรค Listening &
Speaking (57)
Writing &
Grammar (57)
พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
22
พักเบรค Listening &
Speaking (58)
Writing &
Grammar (58)
พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 4 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
23
Listening &
Speaking (59)
Writing &
Grammar (59)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
24
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
25
พักเบรค Listening &
Speaking (60)
Writing &
Grammar (60)
พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
26
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
27
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
28
Listening &
Speaking (61)
Writing &
Grammar (61)
พักเบรค Preparation Preparation พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
29
พักเบรค Listening &
Speaking (62)
Writing &
Grammar (62)
พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 5 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
30
Listening &
Speaking (63)
Writing &
Grammar (63)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
31
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
1 มี.ค. 63
พักเบรค Listening &
Speaking (64)
Writing &
Grammar (64)
พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
2 มี.ค. 63
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
3 มี.ค. 63
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
4 มี.ค. 63
Listening &
Speaking (65)
Writing &
Grammar (65)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
5 มี.ค. 63
พักเบรค Listening &
Speaking (66)
Writing &
Grammar (66)
พักเบรค Preparation Preparation

พร้อมที่จะยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณหรือยัง

วิดีโอทัวร์ศูนย์ไทย - นิวซีแลนด์

มาทำความรู้จัก TNZC แล้วคุณจะพบสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย
วิดีโอนี้จะทำให้คุณรู้จักสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากขึ้น

thThai
en_USEnglish thThai