TNZ03

หลักสูตรระดับสูง

รหัสหลักสูตร :
TNZ03
หลักสูตร :
หลักสูตรระดับสูง
ห้อง :
ห้องประชุม B
การเรียน :
30 หรือ 60 ชั่วโมง

ในระดับนี้ จะเป็นการศึกษาชั้นสูง สามารถเปิดรับอาชีพหลากหลายที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ ความเข้าใจและการทำงานกับผู้คนและองค์กร ในการศึกษาระดับ Upper-Intermediate ที่ AUT คุณจะได้ศึกษาสังคมในหลาย ๆ ระดับ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัวและชุมชน รัฐบาลและวัฒนธรรม ไปจนถึงระบบระดับโลก

หลักสูตรระดับสูง - ประกอบด้วย:

  • การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและน่าตื่นเต้น
  • การสอนและวิจัยด้านการจัดการการตลาดก ารสื่อสารการตลาด การขาย และการค้าปลีก
  • เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในวันสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 - 6.5
  • เน้นการเขียน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงเสียงและการสะกดคำภาษาอังกฤษ
  • เสริมความแข็งแกร่งในการเรียนดับจากอาจารย์ผู้สอน แบบ 1:1

มีนาคม 2563

สัปดาห์ที่ 1 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
2
    พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
3
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
4
Listening &
Speaking (45)
Writing &
Grammar (45)
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
5
พักเบรค Listening &
Speaking (46)
Writing &
Grammar (46)
พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
6
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
7
    พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
8
Listening &
Speaking (47)
Writing &
Grammar (47)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 2 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
9
    พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
10
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
11
Listening &
Speaking (48)
Writing &
Grammar (48)
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
12
พักเบรค Listening &
Speaking (49)
Writing &
Grammar (49)
พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
13
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
14
    พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
15
Listening &
Speaking (50)
Writing &
Grammar (50)
พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 3 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
16
    พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
17
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
18
Listening &
Speaking (51)
Writing &
Grammar (51)
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
19
พักเบรค Listening &
Speaking (52)
Writing &
Grammar (52)
พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
20
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
21
    พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
22
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 4 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
23
    พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
24
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
25
Listening &
Speaking (53)
Writing &
Grammar (53)
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
26
พักเบรค Listening &
Speaking (54)
Writing &
Grammar (54)
พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
27
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
28
    พักเบรค Preparation Preparation พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
29
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation

 

สัปดาห์ที่ 5 10:00-11:15 11:30-12:45 12:45-13:30 13:30-14:45 15:00-16:15 16:15-17:00 17:00-18:15 18:30-19:45
จันทร์
30
    พักเบรค พักเบรค Preparation Preparation
อังคาร
31
ไม่มีการเรียน การสอน
พุธ
1 มี.ค. 63
Listening &
Speaking (56)
Writing &
Grammar (56)
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation
พฤหัสบดี
2 มี.ค. 63
พักเบรค Listening &
Speaking (57)
Writing &
Grammar (57)
พักเบรค Preparation Preparation
ศุกร์
3 มี.ค. 63
ไม่มีการเรียน การสอน
เสาร์
4 มี.ค. 63
    พักเบรค Listening &
Speaking (58)
Writing &
Grammar (58)
พักเบรค Preparation Preparation
อาทิตย์
5 มี.ค. 63
พักเบรค     พักเบรค Preparation Preparation

พร้อมที่จะยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณหรือยัง

วิดีโอทัวร์ศูนย์ไทย - นิวซีแลนด์

มาทำความรู้จัก TNZC แล้วคุณจะพบสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย
วิดีโอนี้จะทำให้คุณรู้จักสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากขึ้น

thThai
en_USEnglish thThai