รู้จักเราให้มากขึ้น

เกี่ยวกับเรา

Thai-New Zealand Centre

ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ ในอาเซียน หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นี่เป็นข่าวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโอ๊คแลนด์ (AUT) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) เปิดศูนย์ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZC) ในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนักธุรกิจ นักศึกษา นักเรียนมัธยม และประชาชนทั่วไป

ในระยะแรก TNZC จะเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและไวยากรณ์โดยครูที่ผ่านการรับรองจากนิวซีแลนด์

ความร่วมมือไทย - นิวซีแลนด์

ความสำเร็จครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี ระหว่างนิวซีแลนด์และประเทศไทยและเป็นวิธีที่ดี ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย

RMUTT และ AUT

โอกาสในการร่วมมือเพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานการศึกษาร่วมกัน ผ่านการจัดตั้งศูนย์การศึกษาของทั้งสองสถาบัน

เป้าหมายของพวกเรา

เป้าหมายระยะยาวของ TNZC คือการเป็นศูนย์กลาง การศึกษาของไทย และนิวซีแลนด์ในอาเซียน

Messages from Dean

สาส์นจากคณบดี
ผศ.ดร. นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

“ การสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษของ TNZC มุ่งเน้นไปที่ความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 25 ชั้นเรียน เพื่อให้พวกเขาสามารถมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่น ๆ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารองค์กรและพนักงาน”

Messages from Ambassador

สาส์นจากคณบดีจากเอกอัครราชทูต
Mr. Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

“ การจัดตั้ง TNZC เป็นโอกาสในการส่งมอบบริการการศึกษาของเราโดยตรงให้กับนักเรียนไทย และคนไทยที่มีความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้อาจารย์ชาวนิวซีแลนด์

จะช่วยให้คนไทยจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้จริงโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์”

Messages from Founder

สาส์นจากผู้ก่อตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์
อดีตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

“ สำหรับแผนในอนาคตเราจะร่วมมือกับ AUTในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนี้จะมีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งเน้นไปที่สายอาชีพที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

ความร่วมมือของ AUT และ RMUTT ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ RMUTT อีกด้วย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน”

วิดีโอทัวร์ศูนย์ไทย - นิวซีแลนด์

มาทำความรู้จัก TNZC แล้วคุณจะพบสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย
วิดีโอนี้จะทำให้คุณรู้จักสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากขึ้น

thThai
en_USEnglish thThai